Το σκυρόδεμα είναι ένα μίγμα τσιμέντου, αδρανών και νερού με προσεκτικά καθορισμένες αναλογίες. Το τσιμέντο δρα ως συνδετικό υλικό και τροποποιεί τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις του σκυροδέματος:

το τσιμέντο Portland χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπλισμένου σκυροδέματος,

το σύνθετο τσιμέντο Portland χρησιμοποιείται για τις πλάκες οικοδομών και οι υπόλοιποι τύποι τσιμέντου χρησιμοποιούνται συνήθως για εργασίες, οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στη θερμότητα.

 

Τα αδρανή, ένα άλλο βασικό συστατικό του σκυροδέματος, διατηρούν τις εγγενείς ιδιότητες των πετρωμάτων από τα οποία προέρχονται. Το χρώμα και τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά των αδρανών επηρεάζουν άμεσα την αντοχή, την εμφάνιση και τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος.

Νερό, τσιμέντο και αδρανή. Η σύνθεση φαίνεται απλή, αλλά στην πραγματικότητα, η παραγωγή σκυροδέματος είναι πιο πολύπλοκη. Η ανάπτυξη συνθέσεων σκυροδέματος απαιτεί πολύ προηγμένες επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες. Η ποιότητα του τσιμέντου και των αδρανών, η δοσολογία και οι αναλογίες αποτελούν ορισμένες μόνο από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος.

Μπορούν να ενσωματώνονται πρόσθετα σε μικρές ποσότητες (κάτω των 10 kg/m³), ώστε να προσδίδουν στο σκυρόδεμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

 

  • Οι ρευστοποιητές – μειωτές νερού δεν επηρεάζουν την ποιότητα του σκυροδέματος, αλλά το κάνουν πιο ρευστό. Επιπλέον, περιορίζουν την ποσότητα νερού που απαιτείται για την παραγωγή σκυροδέματος,
  • Οι υπερπλαστικοποιητές, που αποκαλούνται και βελτιωτικά ροής, ενισχύουν τη ρευστότητα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτοσυμπυκνούμενων (Agilia®) και αυτοεπιπεδούμενων σκυροδεμάτων,
  • Οι υδροαπωθητικοί παράγοντες κάνουν τα σκυροδέματα στεγανά,
  • Οι αερακτικοί παράγοντες επιτρέπουν στα σκυροδέματα να είναι ανθεκτικά στον παγετό και στα αποπαγωτικά προϊόντα,
  • Οι πηκτικοί παράγοντες επιταχύνουν τη σκλήρυνση έτσι, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται γρηγορότερα οι ξυλότυποι,
  • Οι επιβραδυντές αυξάνουν το χρόνο επεξεργασίας του σκυροδέματος.