ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε

Βιομηχανία παραγωγής & Εμπορίας Σκυροδέματος

ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002, με έδρα το Δήμο Φιλοθέης του Νομού Άρτας με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος.

Έχοντας ως σταθερή και αταλάντευτη φιλοσοφία την υψηλή ποιότητα προϊόντων και διαδικασιών, συμμετείχε αξιόπιστα και σφράγισε με την παρουσία της  μεγάλα έργα της περιοχής της όπου και ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία σε όλες της απαιτήσεις των, τόσο τις ποσοτικές όσο και (κυρίως) τις ποιοτικές.

Η συνεχής προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, αναγνωρίζεται από το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, αφού σταθερά τα τελευταία χρόνια κρατά μόνιμα και με διαφορά την πρώτη θέση στην περιοχή της.

Η διοίκηση δεσμεύεται να διαθέτει συνεχώς τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας για το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Σκοπός μας είναι η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα διαθέτοντας ένα μεγάλο στόλο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος.

Πρόεδρος της εταιρείας και υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Δημήτριος Τσουμάνης.

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 25.000 τετρ. μέτρων. Τα γραφεία, ο χώρος ελέγχου της παραγωγής και το εργαστήριο στεγάζονται σε κτίριο 250 τετρ. μέτρων στο ίδιο οικόπεδο.

Η εταιρεία απασχολεί 25 άτομα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος για ιδιωτικά οικοδομικά έργα καθώς και για δημόσια έργα. Στον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 12 μπετονιέρες και 4 αντλίες μπετού.